מעברים. מחזור חיי האדם בחברה היהודית

מ-18 בינואר עד 1 בדצמבר, 2000

מקום: אגף ע"ש אירין ודוד סלה

תצוגת הקבע המחודשת של המחלקה לאתנוגרפיה יהודית עוסקת בטקסי החיים היהודיים מן הלידה ועד החתונה. כל טקס מיוצג על ידי אחת מעדות ישראל ומורחב באמצעות חפצים של עדות אחרות