בדרך מסורינאם. לקראת שחזור בית כנסת מן החוף הקאריבי

מ-7 במרץ עד 30 באוקטובר, 2000

מקום: אולם תערוכות ע"ש ג’ודית וווילם מרגוליס

אוצר/אוצרת: דייזי רקח ואיריס פישוף

דגם בית הכנסת מן המאה ה-18 וכן חפצי קודש ומנורה מפוארת שנמצאו בו, והם מן העתיקים ביותר ביבשת אמריקה. בית הכנסת והחפצים הם בהשאלת הקהילה היהודית שבסורינאם