ערש הנצרות

מ-28 במרץ, 2000 עד 30 בינואר, 2001

מקום: ביתן וייסבורד לתערוכות

אמן:

אוצר/ת: דוד מבורך ויעל ישראלי

המוצגים בתערוכה זו הם בני יותר מאלף שנה, ועם זה קשורה התערוכה קשר אמיץ למציאות בהווה, שכן אירועים שקרו כאן, באזורנו, לפני אלפיים שנה כמעט, עיצבו את תולדותיהן של אירופה וארצות הים התיכון והשפעתם ניכרת עד היום