עותק של מגילת 'סרך היחד'

מ-4 ביוני עד 1 בדצמבר, 2000

מקום: היכל הספר

אוצר/ת: אדולפו רויטמן

חיבור מקוטע זה של מגילת 'סרך היחד' (4Q258), המוצג לראשונה בארץ, הוא העותק השלם ביותר מבין עותקי המגילה האחרים שנתגלו במערה 4 בקומראן ועדות נדירה להכרת פרטי חייהם של אנשי כת מדבר יהודה