אשא עיני : תפילות ביהדות, בנצרות ובאסלאם

מ-6 באפריל עד 29 באוגוסט, 2009

מקום: היכל הספר

אוצר/ת: מיכל דייגי מנדלס ואדולפו רויטמן

האמונה בכוח עליון או בכוחות על טבעיים, המתערבים בחיי האדם וביכולתו לפנות אליהם, ליוותה את האדם משחר ההיסטוריה, בין שהיו אלה רוחות של אבות קדמונים ובין אלים של ממש. לשלוש הדתות המונותאיסטיות יש יסוד משותף, והוא ההרגשה שהתפילה מופנית לאל יחיד, כול יכול ומיטיב, היושב במרומים, אך קרוב לצורכי האדם. בתערוכה מוצגים חפצים המבטאים כל אחד בדרכו את יחסן של היהדות, הנצרות והאסלאם למוסד התפילה. לדוגמה, ברכת כוהנים חרותה על לוחיות כסף (ארץ ישראל, המאה ה– 7 עד ה– 6 לפני הספירה); סידור תפילה מ“מכלול רוטשילד“ (איטליה, המאה ה– 15 בקירוב), “ספר השעות“ (צרפת, המאה ה– 16 ) וספר קוראן (אירן, המאה ה– 16 ). האמונה בכוח עליון או בכוחות על–טבעיים, המתערבים בחיי האדם וביכולתו לפנות אליהם, ליוותה את האדם משחר ההיסטוריה, בין שהיו אלה רוחות של אבות קדמונים ובין אלים של ממש/ לשלוש הדתות המונותאיסטיות יש יסוד משותף, והוא ההרגשה שהתפילה מופנית לאל יחיד, כול–יכול ומיטיב, היושב במרומים, אך קרוב לצורכי האדם/ בתערוכה מוצגים חפצים המבטאים כל אחד בדרכו את יחסן של היהדות, הנצרות והאסלאם למוסד התפילה/ לדוגמה, ברכת כוהנים חרותה על לוחיות כסף (ארץ–ישראל, המאה ה– 7 עד ה– 6 לפני הספירה); סידור תפילה מ“מכלול רוטשילד“ (איטליה, המאה ה– 15 בקירוב), “ספר השעות“ (צרפת, המאה ה– 16 ) וספר קוראן (אירן, המאה ה– 16 ).