התגלות: דמותו של ישו בצילום

מ-22 במאי עד 18 באוקטובר, 2003

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

אוצר/ת: ניסן פרז

חומרים: צילום

בפעם הראשונה מועלית תערוכה הבוחנת את ייצוגו של ישו באמנות הצילום משתי נקודות מוצא: האחת, השפעת אמנויות אחרות על צילום, והאחרת, התפתחותה העצמית של מסורת הצילום ב- 150 השנים האחרונות. הייצוגים המוקדמים של ישו בצילום נושאים מטען דתי צרוף, ואילו הצילום העכשווי חילוני כמעט לחלוטין. בתערוכה 150 עבודות צילום ורובן טרם הוצגו; אחדות מהן נדירות במיוחד, והן לקוחות מאוסף מוזיאון ישראל, מאוספים ציבוריים ומאוספים פרטיים ברחבי העולם.