כתובת מלכותית מואבית, המאה ה-8 לפני הספירה

מ-27 במאי עד 31 בדצמבר, 2003

מקום: לא צוין מקום

אמן:

אוצר/ת: מיכל דייגי-מנדלס

מצבת ניצחון של מלך מואב מירדן מספרת על מפעלי הבנייה שלו ועל הבסת שכניו, בני עמון /המציאות העולה מן הכתובת מתאימה לפרק הזמן שלפני עלות ירבעם השני לשלטון, או לתקופה הקצרה שבין מותו למסע תגלת פלאסר השלישי, שבעקבותיו איבדה ישראל את כוחה /המצבה עשויה אבן בזלת ומתוארכת לאמצע המאה ה-8 לפני הספירה