חייל רומי ביהודה: תעודת התאזרחות

מ-27 במאי עד 31 בדצמבר, 2003

מקום: אולם התקופה הרומית

אמן:

אוצר/ת: דוד מבורך

חומרים:

תעודה משפטית שהוענקה לחייל בחילות העזר של הצבא הרומי, עם שחרורו בשנת 90 לספירה, בתום 25 שנות שירות. התעודה מפרטת את שמותיהן של 9 יחידות, שהוצבו ביהודה תחת פיקודו של מושל הפרובינציה טיטוס פומפוניוס בסוס. עד גילויה של התעודה לא ידעו החוקרים כי שימש בתפקיד זה.