ארון הבגדים היהודי

מ-29 במאי עד 18 באוקטובר, 2003

מקום: האגף ליודאיקה ואתנוגרפיה יהודית

אוצר/אוצרת: נעם בן יוסף

חומרים: טקסטיל

הלבוש הוא שפה המדברת בחומרים, בצבעים, בצורות ובמרקמים, המשתנים מחברה לחברה ומזמן לזמן. היום יש אפשרויות רבות יותר לבטא טעם אישי באמצעות הבגד, ואילו בתקופות קודמות ייצג הבגד בעיקר השתייכות לקהילה. יהודים התלבשו כמקובל בחברה הסובבת, אך היו גם פריטים אופייניים רק להם. אלה משקפים את חוקי ההלכה ואת כללי הצניעות שגזרו על עצמם היהודים, ובד בבד גם את הגזרות שהטילו השלטונות בארצות השונות. תצוגת הקבע מתחדשת ובה תלבושות ססגוניות מרחבי הפזורה היהודית מן האוסף העשיר של המחלקה לאתנוגרפיה.