ציידי הרוחות: אמנות מרכז אפריקה מאוסף לורנס גסמן

מ-2 ביוני עד 30 באוגוסט, 2003

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

אוצר/ת: דורית שפיר

במוקד התערוכה יעמוד העל-טבעי באמנות אפריקה וביטוייו בפיסול, במסכות ובחפצי פולחן המשמשים כלי קיבול לחומרים מאגיים ונתפסים כמשכן לרוחות. לורנס גסמן נמשך אל יופיים של החפצים, והאוסף שלו אשר ליקט במשך 30 שנה מייצג את המפורסמים שבסמלי אמנות מרכז אפריקה