מרית לסיד עם דמות מתופף ברגליים קרוסות, המאה ה-19

מ-1 בינואר עד 31 ביולי, 2004

מקום: אולם פיית-דוריאן ומרטין

אמן:

אוצר/ת: דורית שפיר

חפץ זה מפפואה גינאה החדשה הוא מהמעטים שגילף בעץ במאה ה-19 האמן מוטואגה, ונדירה גם האפשרות לייחס יצירה מתקופה זו לאמן מלנזי מסוים/ זוהי דוגמה ליצירות-המופת של מוטואגה המעידות כולן על מיומנותו הגבוהה ומציגות דגמים אופייניים לאמנות של אזור מאסים בפפואה גינאה החדשה/