מעט מן המופשט: עבודות מאוסף המוזיאון

מ-1 בינואר עד 19 באפריל, 2004

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

אמן: וסילי קנדינסקי, אוגוסט ארבן ובן ניקולסון

אוצר/ת: סטפני רחום

בתצוגה יצירות מאת אמנים נבחרים ובהם וסילי קנדינסקי, אוגוסט ארבן ובן ניקולסון. הן משקפות מגמות באמנות המופשטת במחצית הראשונה של המאה העשרים וזרמים מרכזיים בה - המופשט הגאומטרי, הנאו-פלסטיציסטי והקונסטרוקטיווי. בשנים 1931-36 נמנו אמנים אלה ועוד רבים עם הקבוצה 'הפשטה-יצירה' שפעלה בפריז, ובה ציירים ופסלים אוונגרדים מכמה מדינות. כולם עבדו בסגנון מופשט, עשו לקידומו ונאבקו באמנות הפיגורטיווית