להבדיל: על נוצרים ,על יהודים ועל מגדלי בשמים

מ-26 בפברואר, 2004 עד 29 בינואר, 2005

מקום: אולם תערוכות ע

אוצר/ת: שרון וייזר

מגדלי בשמים המשמשים בטקס ההבדלה לאחר צאת השבת הם על פי רוב חפצים מהודרים. במרכז תערוכה זו מוצגים מגדלים ויוצאי-דופן - כולם נוצרו במאה ה-18 בעיר שווביש גמינד שבדרום גרמניה. ידועים רק 8 כאלה באוספים ברחבי העולם; 7 מהם מוצגים כאן יחדיו. ייחודם בטכניקה המשלבת בעבודת הפיליגרן אבני זכוכית ולוחיות אמייל מעוטרות בסצנות מן התנ''ך. סיפור המגדלים מלמד על הקשר של יהודי דרום גרמניה לצורפים המקומיים - נוצרים וקתולים - ועל קשריהם עם יהודי גליציה המרוחקת