יחיד ומיוחד: מטבע המטבעות

מ-27 במאי עד 25 בדצמבר, 2004

מקום: ביתן בילי רוז

אוצר/ת: חיים גיטלר

במרכז התערוכה מטבע יחידאי מכסף, שנטבע בעיר אטנה שבסיציליה באמצעה מאה ה-5 לפני הספירה. המטבע נחשב אחד מהישגיה המופלאים של אמנות יוון הקדומה, ולא רק בגלל היותו יצירת-מופת אמנותית, כי אם גם משום שמשתקפים בו פרקים חשובים בתולדות המושבה היוונית בסיציליה, ומגולמת בו איקונוגרפיה מעניינת ומורכבת. המטבע מאטנה נתרם לספרייה המלכותית בבריסל בשנת 1899 ושם התאפשר רק לחוקרים מעטים לבחון אותו . הצגת המטבע במוזיאון ישראל היא אפוא חשיפתו הראשונה לציבור. לצד ומוצגים עוד מטבעות, המיוחסים אף הם לאמן שיצר אותו