מתנה סוריאליסטית : מעיזבונו של אנדרה ברטון

מ-29 באפריל עד 20 באוקטובר, 2004

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

אמן/אמנית: אנדרה ברטון ,מאן ריי ,מיראבל דורס ,גראסים לוקה

עבודות נבחרות מתוך יצירות שהתקבלו באחרונה מהאספן ארטורו שוורץ , שבנדיבותו הפך את מוזיאון ישראל לאחד המרכזים החשובים למורשת הדאדא והסוריאליזם מוצגות עבודות של אנדרה ברטון ,מאן ריי ,מיראבל דורס ,גראסים לוקה ועוד. כולן מעיזבונו של ברטון ,ממובילי הסוריאליזם , ומייצגות את רוח התנועות במגוון טכניקות