המושבה הגרמנית: אמנים יקים בירושלים

מ-3 במאי עד 27 באוגוסט, 2004

מקום: בית טיכו

התערוכה הועלתה לרגל כינוס שנערך במאי ביזמת משכנות שאננים: 'היקים - מורשתם של יהודי מרכז אירופה ותרומתם לשינוי פני החברה בארץ ישראל'. מוצגות בה עבודותיהם של האמנים בודקו, קרקואר, שטיינהרט, טיכו, פינס ואחרים, כולם עלו מארצות דוברות גרמנית ויצרו בירושלים. רוב היוצרים הגיעו ארצה בשנות השלושים, עם עליית הנאצים לשלטון, ומיעוטם פעלו בעיר עוד קודם. הם היו קבוצה מגובשת ופעילה, ומעניינת התמודדותם עם המזרח, על נופיו ודמויותיו.