חזון מיכאל

מ-9 בנובמבר, 2004 עד 28 במאי, 2005

מקום: ביתן וייסבורד לתערוכות

אמן: מיכאל סגן-כהן

אוצר/ת: אמיתי מנדלסון

יצירתו של מיכאל סגן כהן נוגעת ברבדים שונים של מושג הישראליות, השפה העברית והקשר למקורות היהודיים. היא גם אישית מאוד ומעמידה במרכז את דמותו שלו. סגן כהן היה מבקר ואיש תולדות האמנות, שביצירתו ניכרת היטב היכרותו עם עולם האמנות העכשווית, בייחוד האמריקני. שילוב הממדים המפתיע הזה יוצר גוף עבודה מקורי, עמוק ורב משמעות. התערוכה מקיפה את יצירתו משנות ה-70 ועד מותו בטרם עת ב :1999 –העתקות התנ "ך,ציורי הענק של דמויות תנכ "יות ואחרות ,דיוקנים עצמיים ,מפות הארץ וגם ספרי מתווים ואובייקטים שיצר /