ביאנלה לרישום : אביבה אורי

מ-25 בדצמבר, 2004 עד 20 במרץ, 2005

מקום: בית האמנים, רח’ שמואל הנגיד 12 ,ירושלים

אמן: אביבה אורי

אוצר/ת: דרור בורשטיין

חומרים: רישום

התערוכה מתמקדת בתיאורי נוף של אביבה אורי , והיא חלק מביאנלה לרישום שנערך בירושלים בכמה מוקדים. העבודות על נייר מגוונות — מרישומים בעיפרון ועד שימוש בעירוב טכניקות הכוללות עט , דיו , פסטל והדבק. התערוכה מתחקה אחר המשותף לאביבה אורי ולאנה טיכו — נופיה של אורי מלאי – הבעה ומבוססים על רעיון הנוף שבא מתוכה ואלו של אנה טיכו , שבשנותיה האחרונות נהגה אף היא לצייר נופים מזיכרונה , גם הם תבניות נוף מחשבתה שלה .