בעין המתבונן: אידאל היופי האנושי בתרבויות אמריקה ואפריקה

מ-1 במרץ, 2005 עד 17 בינואר, 2006

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

אוצר/אוצרת: דורית שפיר ואיבון פלייטמן

אידאל היופי משתנה מתרבות לתרבות. באפריקה ובאמריקה שינויים בצורת הגוף נחשבים יפים ומרוממים את גוף האדם ממצבו הטבעי אל עולם נשגב. אמנות הגוף, ובה צביעת הגוף, קעקוע, ניקוב, צילוק, עיצוב הגולגולת ושיוף שיניים, מרכזית בטקסים רבים. קישוטי הגוף מעידים על אמונתו הדתית של האדם וגם קשורים למעמדו החברתי, מציגים את הישגיו, את זיכרונותיו, את מאוויו ואת סיפור חייו. האמנות המוצגת בתערוכה מדגימה תפיסות שונות של יופי ומסורות של שינויי גוף משתי יבשות רחוקות זו מזו ומשתרעת על פני תקופה ארוכה מ-1300 לפני הספירה ועד למאה ה-.0/