פרעה בכנען: הסיפור שלא סופר

מ-4 במרץ עד 31 בדצמבר, 2016

מקום: אולם הרי ובלה ווקסנר

אוצר/אוצרת: ערן אריה ודפנה בן-תור

התערוכה מציגה סיפור שטרם סופר על ההשפעה התרבותית ההדדית בין מצרים וכנען במשך האלף השני לפני הספירה. פרק זמן זה, המוכר לנו בעיקר מתוך סיפורי המקרא על יוסף ומשה, ידע תמורות פוליטיות גדולות בשתי הארצות בעקבות שתי התפתחויות מרכזיות: התיישבותם של הכנענים בחלק המזרחי של הדלתה המצרית במשך תקופת הברונזה התיכונה (1800 – 1550 לפני הספירה לערך); והשתלטותה של מצרים על כנען בתקופת הברונזה המאוחרת (1500 – 1150 לפני הספירה לערך), כאשר הקימה במקום מערך מנהלי ונוכחות צבאית.

בתערוכה מוצגים כ-800 חפצים המעידים על ההפריה ההדדית בין שתי התרבויות שבאה לידי ביטוי בפולחן ובשפת האמנות. מגוון החפצים בתערוכה רחב מאוד, מאסטלות ניצחון גדולות ממדים וארונות קבורה דמויי אדם ועד לחרפושיות ותכשיטים. החפצים בתערוכה הם מן האוסף העשיר של מוזיאון ישראל וכן ממצאים ארכאולוגיים שנחפרו בישראל בידי רשות העתיקות ולצדם כמה השאלות חשובות ממוזיאון המטרופוליטן בניו יורק, מוזיאון הלובר בפריז, המוזיאון לעתיקות מצריות בטורינו, המוזיאון לתולדות האמנות בווינה ומאוספים חשובים אחרים מהארץ ומהעולם.

קמיע כנעני בדמות אלה עירומה סכמטית בסגנון מצרי
תל אבל-עג'ול, המאה ה-15 לפני הספירה, זהב
אוסף רשות העתיקות
תצלום © מוזיאון ישראל, ירושלים, אלי פוזנר

מכסה ארון קבורה אנתרופואידי
תל שדוד, המאה ה-13 לפני הספירה, חרס
אוסף רשות העתיקות
תצלום © מוזיאון ישראל, ירושלים, אלי פוזנר

מצבת ניצחון שהקים המלך סתי I בבית שאן
המאה ה-13 לפני הספירה, בזלת
אוסף רשות העתיקות
תצלום © מוזיאון ישראל, ירושלים, אלי פוזנר