חפש בתערוכות

עד אשר נמצא מקום:
על המעגל באמנות המחול בישראל

מ-2 בדצמבר, 2014 עד 28 בפברואר, 2015
מקום: ביתן אילה זקס אברמוב לאמנות ישראל
הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע''ש נתן קמינגס
Out of the Circle: The Art of Dance in IsraelOut of the Circle: The Art of Dance in Israel