נירה פרג — הזכות לנקות
מ-10 בספטמבר, 2015 עד 2 בינואר, 2016
מקום: בית טיכו

גוף ראשון רבים
חדש באמנות עכשווית


מ-20 בספטמבר עד 31 בדצמבר, 2015
מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע''ש נתן קמינגס
Exhibition imageExhibition imageExhibition imageExhibition imageExhibition imageExhibition image