ואלי אקספורט | לעמוד הבית
 

 

[actions & photography] [drawings] [video art] [מיצג וצילום] [עבודות רישום] [וידאו ארט]  
  At Ticho House
   
 
התערוכה מוצגת בבית טיכו  
 

Tapp und Tastkino (Tap and Touch Cinema)
1968
Documentary video of street action

Duration: 1:11 mins.

Click to watch the  movie

Tapp und Tastkino (קולנוע נקישה ונגיעה)
1968
מיצג רחוב מתועד בווידאו,
1:11 דק'

 

     
 

Body Politics
1974

Documentary video of body action
Duration: 3 mins.

Click to watch the  movie

פוליטיקה של הגוף
1974
פעולת גוף מתועדת בווידאו
3 דק'

 

     
 

Visual Text: Finger Poem
1968/73

Documentary video of body action
Duration: 1:47 mins.

Click to watch the  movie

טקסט חזותי: פואמת אצבעות
1968/73
פעולת גוף מתועדת בווידאו
1:47 דק'

 

     
 

Cutting
1967–8

Documentary video of performance
Duration: 1:42 mins.

Click to watch the  movie

גזירה
1968-1967
מיצג מתועד בווידאו
1:42 דק'

 

     
 

Hyperbulia
1973

Duration: 6:32 mins.

 

Click to watch the  movie

היפֶּרבּוּלְיה (העצמה פתולוגית של כח הרצון)
1973
פעולת גוף מתועדת בווידאו
6:32 דק'

 

     
 

Seeing Space and Hearing Space (Raumsehen und Raumhören)
1973–74

Video
Duration: 6:19 mins.

Click to watch the  movie

חלל רואה וחלל שומע
1974-1973
וידאו
6:19 דק'

 

     
 

Syntagma
1983

Video
Duration: 16:47 mins.

Click to watch the  movie

סינטגמה
1983
וידאו
16:47 דק'

 

     
The Israel Museum, Jerusalem | מוזיאון ישראל, ירושלים למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-