לאתר המוזיאון

מסכות מהתערוכה <<

 
>> Masks From The Exhibition

פנים אחרות:
מסכות מתרבויות רחוקות ועד אמנות עכשווית

אוצרת התערוכה: אפרת נתן
אוצרת משנה: סמדר גפני

מסכות מאוספי המוזיאון השונים נוכחות כאן בחלל אחד עם הקהל. רובן שימשו לפולחן. מהן שנועדו לריפוי והגנה ומהן שמקנות כוחות מיוחדים בזמני מחסור ומצוקה. האפשרות ללבוש באמצעותן זהות אחרת, להשתנות ולהיות למישהו אחר, היא מקור כוחן. מסכות מחוללות שינוי בטקסי מעבר מילדות לבגרות, בטקסי מוות  - במעבר מן העולם הזה לעולם הבא, ובחגיגות ופסטיבלים שבהן הן מופיעות בהמוניהן לציון חילופי העונות – השינוי הקוסמי.

גם אם משמעויותיהן התרבותיות של המסכות אבדו עם השנים, נותרה עדיין משמעותן האוניוורסלית. "המסכה" הראשונה שאנו רואים הם פניה הפיזיים של אמנו והיא מאוחדת עם אישיותה ועם היחס שהיא מעניקה לנו; "המסכה" השנייה היא פנינו שלנו שאנחנו מגלים לפתע במראה המשקפים את עצמנו ואת רוחנו; המסכות השלישית והרביעית הן של האנשים שסביבנו ויש שאנחנו רואים גם בדברים דוממים מסכות של רוחות וכוחות לא נראים. מסכה היא חפץ דומם שקם לתחייה כשלובשים אותו. תערובת של חי ודומם, חומר ורוח שמושכת ומרתיעה כאחד. בטקסים פולחניים ובפסטיבלים קולות המוזיקה ותנועות הריקוד של האדם שעוטה את המסכה מזמינים את הרוח שלה להתנחל בגופו עד שאין עוד הבדל ביניהם והוא הופך ליישות אחרת. כך מסכות ממלאות את הצורך האנושי לתת ביטוי מוחשי לכוחות נסתרים שפועלים בעולם או לפי פרשנות מודרנית - לחלקים סמויים באישיותנו. הרוחות השוכנות במסכות הן כמו אורחים שהגיעו ממציאות אחרת כדי להסתובב בין אנשים מן העולם הזה.

בסרטים שמוקרנים מסביב נראות מסכות בפעולה. ועל הקירות מוצגות עבודות אמנות שהן מעין הרהור על יחסי האדם והמסכה. בחדר נפרד, נועלת את התערוכה, מסכת אבן נדירה בת כ-9,000 שנה. מסכה מרשימה זאת העשויה כגולגולת אדם מת, ספק תוהה ספק מאיימת, היא מן המסכות הקדומות בעולם והיא מבטאת את חידת הפנים והמוות בצורה תמציתית להפליא.

 


Many Faces:
Masks from Many Times and Many Places

Exhibition Curator: Efrat Nathan
Associate curator: Smadar Gafni

This space brings the public together with masks from the Israel Museum’s diverse collections. Most served a ritual purpose and were believed to provide protection, healing, or strength in times of hardship. In many cultures, masks played an important role in rites of passage from childhood to adulthood, in funerary rites marking the transition from this world to the next, and in festivals celebrating changes of season and other cosmic events.

The power of the mask lies in the wearer's ability to take on another identity. During ritual ceremonies, the masquerading dancer draws the mask's spirit into his body, until they fuse together and the dancer is transformed into another being. Thus masks fulfill our need to give concrete form to hidden forces at work in the world – or, in more psychological terms, to latent elements of our own personality. The spirits in masks are like visitors from another reality that have come to interact with the inhabitants of this world. Since the mask comes to life when worn, it is both animate and inanimate, material and spiritual, simultaneously fascinating and forbidding.

Although masks now play less of a cultic role than they once did, their universal meaning remains. The first "mask" we encounter is our mother's face, inseparable from the care she gives us; the next is our own face, discovered in the mirror, manifesting our essence and soul. Then we encounter the masks of the people around us, and sometimes we also perceive masks of spirits in inanimate objects.

The artworks displayed on the wall comment on our relationship with the mask, while selected films show masks in action. A skull-like prehistoric stone mask, dating back 9,000 years and extremely rare, is exhibited in the adjoining room. This striking yet enigmatic face seals the exhibition, a reflection of the many aspects of life and death contained in every mask.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לראש העמוד                 

                Back to top

  Website Design:
Haya Sheffer
 
למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-