Israel State Archives Site Israel Museum, Jerusalem Site Blue on White
     
שלח  לחבר
Regular authorities of the State  
 
 
Letter from Prime Minister Moshe Sharett, responding to concerns that a Knesset proposal to raise the number of votes required for a parliamentary seat would result in unrest among the Arab parties
...................................................................................................................
September 20 1954
"אחוז החסימה" הוא אחוז מינימלי כלשהו מכלל הקולות הכשרים שנספרו בבחירות, אשר לו זקוקה מפלגה בכדי שתזכה במושב אחד לפחות בבית-הנבחרים. הכנסת הראשונה קבעה את אחוז החסימה בישראל בערך נמוך של אחוז אחד בלבד. לקראת הבחירות של שנת 1955 העלו מפלגות הקואליציה, מפא"י והציונים הכלליים, את ההצעה להעלות את אחוז החסימה לכדי 4%. הדיונים בשאלה זו גרמו לויכוחים רבים בכנסת, ואף נשיא המדינה נדרש לעניין. במכתב ששיגר יצחק בן-צבי אל ראש-הממשלה ב-14 בספטמבר 1954, הזהיר הנשיא מפני השלכותיו החמורות של העלאת אחוז החסימה על הציבור הערבי בישראל. בן-צבי חשש כי תיקון החוק יביא לאי-בחירתן של המפלגות הערביות כלל, מה שיפגע באופייה הדמוקרטי של ישראל או לחילופין, להתאחדותן של כל המפלגות הערביות לכדי גוש קיצוני אחד. חששו של הנשיא מהשלכותיו החמורות, לדידו, של העלאת אחוז החסימה היה כה רב, עד כי הציע לפטור את המפלגות הערביות באופן גורף מן החוק. בתשובה למכתבו של הנשיא, הודיע משה שרת ליצחק בן-צבי כי נתן דעתו על הבעייתיות שעלולה להיווצר כתוצאה מהעלאתו של אחוז החסימה ויחד עם זאת, דחה את הצעתו של הנשיא אותה הגדיר "אפלייה תחיקתית". בסופו של דבר, הצליחו המפלגות הקטנות בכנסת, ובראשן הפרוגרסיבים, למנוע את אישור החוק. רק בשנת 1992 אישרה הכנסת ה-12 את העלאתו של אחוז החסימה, הכנסת ה-16 העלתה אותו שוב וכיום הוא עומד על 2%.
...................................................................................................................
National State Archives,תיק נ-55/28
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

שלח לחבר | חזור לראש העמוד