Israel State Archives Site Israel Museum, Jerusalem Site Blue on White
     
שלח  לחבר
Their spiritual, religious and political identity  
 
 
Transcript of speech delivered by Peki'in village elder Yusuf Hosni Ali to honor the enlistment of Druze soldiers in the IDF
...................................................................................................................
6 בדצמבר 1948
תרגום- הוי חיילים גיבורים, אתחיל בנאומי זה ואברך אתכם בברכת הגבורה ואומץ הלב [...] כקצין ותיק ששירת בצבאות הסדירים זמן רב [...] הנני מתכבד לעמוד ביניכם בהזדמנות מאושרת זאת ולהביע את רגשותיי כלפי הכוח שאתם גאים על הצטרפתכם אליו: מדינת ישראל עטורת הניצחון והצדק שכבר מעוררת בקרבנו את התחושה השלמה שנחיה בצלה בשלום ובשלוה, אם ירצה השם. [...] אני אתגאה מאוד בכל חייל שקדן וחרוץ השואף לעלות ולהתקדם, [...] מתפלל אני לאלוהים שיגביר את הכוח הזה [...] ויחזק את קשרי האחווה בין החיילים וקציניהם. יוסף חוסני עלי אל בוקיעה 6.12.1948 ראשיתו של שיתוף הפעולה הביטחוני בין העדה הדרוזית ליישוב העברי בארץ-ישראל הינו עוד בימי השלטון הבריטי. באפריל 1948, נכרתה "ברית דמים" חשאית בין הדרוזים ליהודים ובכך, למעשה, עברו הדרוזים ללחום לצד כוחות המגן העבריים. בתיווכו של גיורא זייד, שהיה איש הקשר העיקרי עם אנשי העדה, גוייסו לצה"ל בחזית הצפון לוחמים מבני העדה, אשר השתתפו באופן פעיל בקרבות הבלימה שנערכו בחזית זו. בסוף קיץ 1948, התקבלה במטכ"ל ההחלטה להקים יחידת מיעוטים סדירה בצה"ל, וארגונה התבסס על בסיס אתני. במקביל, נמשך גיוס בני המיעוטים בגליל וקבוצות נוספות הצטרפו לשורות צה"ל. בדצמבר 1948 נערכה מסיבה חגיגית בכפר פקיעין, לרגל גיוסה של קבוצה גדולה מבני העדה הדרוזית לצה"ל. במסיבה נשא דברים יוסף חוסני עלי, אחד מזקני העדה, אשר ברך את הנוכחים ועודד אותם בדרכם החדשה. כתב-היד של הדברים החגיגיים שנשא, המוצג כאן לפנינו, נשלח אל שר המיעוטים בממשלה הזמנית, בכור שלום שטרית, בצירוף תצלום מן האירוע החגיגי.
...................................................................................................................
National State Archives, ג-1318/20
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

שלח לחבר | חזור לראש העמוד