Israel State Archives Site Israel Museum, Jerusalem Site Blue on White
     
שלח  לחבר
Created cultural values  
 
 
Request for a grant for the Israeli Opera sent to Prime Minister Ben-Gurion, to enable them to revive the first original Hebrew opera Dan the Watchman by Mark Lavry
...................................................................................................................
September 23 1948
האופרה הישראלית נחשבה, לצד האוניברסיטה העברית, תיאטרון "הבימה" ומוסדות רבים אחרים, כאחד מסמלי ההתחדשות התרבותית של העם היהודי בארץ-ישראל. מאז נוסדה על-ידי מרדכי גולינקין, בשנת 1923, תחת השם: "אופרה ארצישראלית", היתה פעילותה נתונה לקשיים כספיים מרובים, שהשפיעו באופן שלילי על פעילותה וגרמו, בסופו של דבר, לסגירתה הסופית בשנת 1940. באותה שנה נוסדה על-ידי המלחין מרק לברי והמנצח גיאורג זינגר ה"האופרה הארצישראלית העממית", אשר פעלה עד 1947 והצליחה בתקופה קצרה זו להעלות על הבמה 16 הפקות שונות. גולת הכותרת של פעילותה היתה הפקתה של האופרה העברית הראשונה, "דן השומר", לל?יב?ר?ית מאת המשורר ש.שלום (בעיבוד מקס ברוד) ומוסיקה מאת מרק לברי. ההתלהבות שעוררה אופרה זו בקהל הארצישראלי היתה עצומה, ולו רק בשל עצם חשיבותה התרבותית. בשנת 1947 נסגר בית האופרה של לברי וזינגר' לאחר שנתקל בקשיים כלכליים שלא איפשרו עוד את המשך פעילותו, וחלק ניכר מן התפאורות והציוד שהיו ברשותו נמסרו לזמרת הסופרן אדיס דה-פיליפ, שהצליחה לגייס מימון לפתיחתו של בית אופרה חדש, תחת השם: "האופרה הישראלית" ובכך חידשה את פעילותו של מוסד תרבותי זה בארץ. שמחה אבן-זהר, בעלה של אדיס דה-פיליפ, מייסדת האופרה הישראלית והעומדת בראשו, קיווה לרתום למפעל התחדשותה של האופרה את דוד בן-גוריון, תוך הצגתה של האופרה "דן השומר" בלבוש חדש, והתאמתה לצרכי התעמולה של הממשלה בישראל. פנייה זו של אבן-זהר וש?לו?ש לא נענתה, והפקתו המחודשת של "דן השומר" לא יצאה אל הפועל.
...................................................................................................................
National State Archives, ג-5549/3.
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

שלח לחבר | חזור לראש העמוד