Israel State Archives Site Israel Museum, Jerusalem Site Blue on White
     
שלח  לחבר
Member of the community of nations  
 
 
Credentials of Dr. Saad Murtada, first Egyptian ambassador in Israel, presented to President Yitzhak Navon
...................................................................................................................
March 26 1980
כתבי אמנה על-פי המסורת הדיפלומטית הבין-לאומית מקבל כל שגריר הנשלח למדינה אחרת מכתבים מראש מדינתו שלו, המיועדים לראש המדינה אליה נשלח. מכתבים אלו נקראים "כתב אמנה" כיוון שהם מבקשים מראש המדינה המארחת לתת אמון מלא בדברים שמוסר השגריר בשם ממשלתו. כתב האמנה נמסר לראש המדינה המארחת בטקס רשמי המתקיים זמן קצר לאחר בואו של השגריר. עד למסירת כתב האמנה אין השגריר מוכר על-ידי המדינה המארחת ואין הוא יכול למלא את תפקידו. באותו טקס מוסר השגריר החדש גם כתב החזרה, המכתב הרשמי המחזיר את קודמו בתפקיד למולדת. נציגי ישראל מוסרים כתבי אמנה מטעם מדינת ישראל במדינות אליהן נשלחו. מוצגים כאן מספר כתבי אמנה שמסרו נציגי מדינות זרות לנשיאי ישראל עם בואם לישראל, וכן כתב החזרה מאת מלכת בריטניה, אליזבט השנייה.
...................................................................................................................
National State Archives, א-320/4
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

שלח לחבר | חזור לראש העמוד