Israel State Archives Site Israel Museum, Jerusalem Site Blue on White
     
שלח  לחבר
Member of the community of nations  
 
 
Credentials of Archbishop Pietro Sambi, Apostolic Nuncio in Israel, sent by Pope John Paul II to President Ezer Weizmann
...................................................................................................................
July 1 1998
עם קום המדינה, סירב הוותיקן להכיר במדינת ישראל באופן רשמי. עם זאת, כדי למנוע מצב שבו נציגיו לא יורשו לפעול בארץ ובמקומות הקדושים שבידי ישראל, נוצרו יחסים של הכרה דה-פקטו בלבד, שנמשכו עד ל-1967, כאשר נאלץ האפיפיור להכיר בשליטתה של ישראל על המקומות הקדושים שנכבשו במלחמת ששת-הימים. ב-28 באוקטובר 1965, אימצו אבות מועצת הוותיקן השנייה את ההצהרה על יחסי הוותיקן עם הדתות הלא-נוצריות, ובהן היהדות. בהצהרה היסטורית זו, שנודעה בשם "Nostra Aetate", נקבע כי העם היהודי אינו נושא באשמה קולקטיבית למותו של ישוע הנוצרי וכי הברית הקדושה שבין האל והעם היהודי שרירה וקיימת. הצהרה זו סימנה את ראשית המפנה ביחסו של הכס הקדוש לישראל ולעם היהודי, אשר הגיע לשיאו ב-30 בדצמבר 1993, עם חתימתו של "הסכם יסוד בין הכס הקדוש לבין מדינת ישראל", בו מחד גיסא, אישרה ישראל את מחויבותה המתמדת לשמירה ולכיבוד של הסטטוס-קוו במקומות הקדושים לנצרות שבשטחה ומאידך גיסא, הכיר הוותיקן דה-יורה במדינת ישראל. ב-9 במארס 1994 כוננו באופן רשמי יחסים דיפלומטיים בין הוותיקן לבין מדינת ישראל, וה"אפוסטוליק נונציו" לארץ-הקודש היה, למעשה, לשגריר רשמי במדינת ישראל.
...................................................................................................................
נNational State Archives, -742/20
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

שלח לחבר | חזור לראש העמוד