Home Page

עמוד הבית

 

 

Still Life

טבע דומם

 

 

Human Figure

דמות אדם

 

 

Landscape

נוף ותפנים

 

 

Genre

חיי היום יום

 

 

Narrative Scenes תאורים סיפוריים

 

 

About the Exhibition אודות התערוכה

 

       
       
    אודות התערוכה  


 

התערוכה "של מי התמונות האלה? מדיניות צרפת בנושא חקר המוצאות, המשמורת וההשבה של יצירות אמנות שנשדדו במלחמת העולם השנייה" עוקבת אחר גלגוליהן של יצירות שבזזו הנאצים במהלך מלחמת העולם השנייה, והיא מוצגת עד 3 ביוני 2008 במוזיאון ישראל.

התערוכה נוצרה בשיתוף פעולה בין מוזיאון ישראל ובין המוזיאונים של צרפת, ומציגה יצירות מאוספי ה"מוזיאונים (MNR - Musees Nationaux Recuperation) "הלאומיים להשבה
בתערוכה מוצגות היצירות שטרם נקבעה זהות בעליהן ונבחנת ההסיטוריה המורכבת של נכסי המוזיאונים הלאומיים להשבה, ובעיקר ההתקדמות שחלה בעשר השנים האחרונות במציאת בעליהם החוקיים

כ-61,000 מתוך 100,000 חפצים שנגזלו בצרפת, שנמכרו או שנמכרו בכפייה והובאו לגרמניה במלחמת העולם השנייה, הושבו לצרפת עם תום המלחמה. 2,000 מהם שלא היה אפשר להשיבם לבעליהם משום שהמידע ההיסטורי עליהם היה חסר או משום שלא הופקעו, שמורים היום באוסף המוזיאונים הלאומיים להשבה ומוצגים במוזיאונים הלאומיים של צרפת, כמו למשל מוזיאון הלובר, מוזיאון אורסה ומרכז פומפידו. ממשלת צרפת ממשיכה לחקור את מוצאות היצירות ועושה מאמצים להשיבן לבעליהן

פרקים בתערוכה
..............................................
יצירות שבזזו גופים נאציים
..............................................
יצירות אמנות מנוונת
שהחליף מטה רוזנברג
..............................................
יצירות שהושבו אחרי המלחמה
..............................................
יצירות שנרכשו בשוק הפריזאי
..............................................
יצירות שמקורן אינו ידוע
..............................................
יצירות שהושבו מגרמניה
לצרפת ב - 1994

 

 

 

 


למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-