Home Page

עמוד הבית

 

 

Still Life

טבע דומם

 

 

Human Figure

דמות אדם

 

 

Landscape

נוף ותפנים

 

 

Genre

חיי היום יום

 

 

Narrative Scenes תאורים סיפוריים

 

 

About the Exhibition אודות התערוכה

 

       
       
    יצירות שמקורן אינו ידוע  


 

חקר מוצאות היצירות שבאוסף MNR : ”מוזיאונים לאומיים - השבה" התחיל מטבע הדברים בחתימת האמן, בתווית מצורפת או בכתובת בגב התמונה. ואולם, במקרים רבים היה הגב עירום, והחוקרים לא ידעו דבר על רקען ההיסטורי של היצירות.

התמונות שמוצגות כאן ממחישות את קשיי הזיהוי. אלה יכולים לנבוע מקיומם של העתקים, כגון "סיביל, אישה בצניף", שצויר ברומא במאה ה– 18 ; או משום שזהות האמן עלומה, כמו למשל ביצירה "ילד על סוס", שצוירה בפירנצה במאה ה– 15 ; או משום שזיהויו אינו ודאי, כמו במקרה של "תפנים כנסייה". מכשול נוסף שמקשה על בירור מקור היצירה הוא הנושא המתואר בה, במיוחד אם הוא רווח, כגון זרי פרחים ונופים, או אם מתואר בה דיוקן אדם לא ידוע.

אודות התערוכה
..............................................
יצירות שבזזו גופים נאציים ..............................................
יצירות אמנות מנוונת
שהחליף מטה רוזנברג
..............................................
יצירות שהושבו אחרי המלחמה
..............................................
יצירות שנרכשו בשוק הפריזאי
..............................................
יצירות שמקורן אינו ידוע
..............................................
יצירות שהושבו מגרמניה
לצרפת ב - 1994
..............................................

 


למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-