יאיר ברק
נולד ב-1973
מן הסדרה "צופים", 2006
הדפסת למדה
רכישה בנדיבות קרן מריון וגי נגר, לונדון


עמוד הבית
למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-