שרון יערי
נולד ב-1966
הדפסת צבע
רכישה בנדיבות קרן מריון וגי נגר, לונדון
  אבק, 2003   טניס 0, ימין, 2002
עמוד הבית
למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-