עודד ידעיה
נולד ב-1949
הדפסת צבע
 
  מגרש כדורגל, 2005
  רכישה בנדיבות קרן מריון וגי נגר, לונדון
  מחצבה, טור ישר, 2005
  רכישה בנדיבות קרן מריון וגי נגר, לונדון
  סלע, 2005
  אוסף האמן, תל-אביב
  יושבים, 2005
  אוסף האמן, תל-אביב
עמוד הבית
למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-