גסטון צבי איצ’קוביץ
נולד בארגנטינה ב-1974
אוגוסט 06, 2006
הדפסת למדה
רכישה בנדיבות קרן מריון וגי נגר, לונדון
עמוד הבית
למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-