דבר האוצר

אמנויות העדשה – וידאו וצילום – נעשו באחרונה למדיום יצירתי אולטימטיווי, וגם הממשי מכולם, זה שמנטר את הדופק של אומות ושל חברות ומדווח בזמן אמת על פעימותיו. התיעוד והביטויים החזותיים שאמנויות אלה מייצרות משקפים תמונה עדכנית ורבת-פנים של קצב השינויים במדינות ובתרבויות.

המציאות של ישראל היום מצמיחה סביבה רוויית מתח ועם זה מעוררת, כזו שבה הישרדות היא האתגר המרכזי, ואמנות עשויה להיראות בה מיותרת וחסרת תועלת. מהאינתיפאדה, דרך הקונפליקט סביב בניית גדר ההפרדה, למלחמת לבנון השנייה ולסוגיות חברתיות ובהן העוני הפושׂה, השנים האחרונות, ובייחוד 2006, היו טראומטיות ביותר.

איך מתמודדים אפוא אמנים (גם כאזרחים) עם המציאות המדאיגה? אלימות בוטה, מלחמה, אפליה, חוסר יציבות פוליטית – אלה וחוליים אחרים בחברה בת-זמננו מטופלים בידי האמנים בדרכים שונות זו מזו המערבות ערכים קוסמופוליטיים עם הקשרי תרבות מקומית.

הגישות האישיות המוגדרות היטב והמזוקקות וכן האסטרטגיות הייחודיות ונקודות המבט המגוונות המוצעות בתערוכה חושפות דימוי חלקי אך מעודכן של וידאו וצילום ישראלי עכשווי ושל הקיום בישראל. עבודות האמנים טעונות במגוון רחב של השלכות הנוגעות למורכבות החיים בארץ. הן מבטאות עיסוק מעמיק באנרגיות, באמונות, במתחים, באבל ובשמחה, באמון ובחשד, שאפשר להתעמת מבעד להם עם רוחות מן העבר ועם דילמות מההווה רק באופן חלקי.
>במקום ובזמן שהעבר וההווה, הפרטי והפוליטי אחוזים זה בזה, עבודות אלה משלבות את השפה האמנותית/צילומית עם המקומי/לאומי/תרבותי. אמנותם של יוצרים אלה מייצגת מבט אישי ייחודי של מה שמטריד את האמנים ומשמשת עדות להתחברותם לחיים סביבם ולמחויבותם לשפר הן את המציאות הן את הדימוי של מולדתם. תרומתם אינה מצטמצמת לצילום או לאמנות, אלא לביטויה של התרבות הישראלית בעצמה.
למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-