ז‘ראר אלון
נולד במרוקו ב-1949
עבודת וידאו
אוסף האמן, תל-אביב
14 דקות
 
למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-