עדי נס
נולד ב-1966
הדפסת צבע
רכישה בנדיבות קרן מריון וגי נגר, לונדון
  אברהם ויצחק, 2004   נוח, 2004
  איוב, 2004   רות ונעמי מלקטות, 2006
למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-