Please upgrade to the latest version of Flash Player.

Click here if you already have Flash Player installed.
 

 

 

 

 

   English
עידן התמימות - תיאורי ילדים במסורת אירופה
 

במסורת האמנות האירופית הרבו לתאר ילדים עם בני משפחתם, בחברת בני גילם ולעתים גם לבדם. התיאורים מלמדים רבות על החברה שגדלו בה. בתערוכה יוצגו ציורים, פסלים, רישומים, הדפסים ותצלומים מאת פיטר ברויגל הבן, ברתולומיאו סקידונה, פייר אוגוסט רנואר, פבלו פיקאסו, קתה קולביץ ורבים אחרים. היצירות נפרסות מן המאה ה-16 ועד ימינו.