ראובן רובין הוא אמן מהידועים שבתולדות האמנות הישראלית. הוא נחשב בארץ וגם בחו"ל לאמן הישראלי בה"א הידיעה - שהשכיל להפנים את מהות הישראליות והצליח לבטא אותה על בדיו באופן הנהיר והמזוקק ביותר, בעיקר ביצירותיו משנות ה-20 וה-30 בארץ-ישראל. לעומתן, יצירתו בשנים 1914-1923 - תקופה שעשה בעיקר בארץ מולדתו רומניה - זכתה למעט מאוד תשומת-לב, הן במחקר הן בתערוכות. בתקופה זו יצר ראובן עבודות בסגנון סימבוליסטי ואקספרסיווי השונות במובהק מאלו שיצר לאחר הגיעו לארץ. היצירות - חלקן מוצגות בפעם הראשונה - פותחות צוהר לעולמו המורכב והמרתק של ראובן הצעיר.

למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-