לחם! בקרב עדות ודתות בארץ - הלחם בטקסי מחזור החיים  
Bread in the Cycle of Life Scenes from the Baker's World Bread and Politics From Seed to Loaf Home Page עברית
 
  About
 
 
 
  Sabbath Bread
 
  Preparing Matzot for Passover
  Passover and Easter
  Christian Holy Breads
  Eulogia Breads
  The Mass
  Festive Breads for Ramadan
  Festive Purim Loaves
  The Distribution of Bread during Easter
  Bread at the Hasidic Rebbe's Tish
  Bread for Christian Saints Days


Of special importance in the yearly cycle is the group of holidays that occur during the month of Tishri (September-October). Among these, three days in particular are connected to the baking of bread: Rosh ha-Shanah, Yom Kippur, and Hoshana Rabbah (the last day of Sukkot). On each of these holidays it is customary to bake round hallot, since what is round has no end and is therefore considered a favorable sign of long life.
Moroccan Jews often bake spiral hallot garnished with almonds, while Hasidic communities in Israel favor rounded loaves designed in a variety of shapes, such as birds, one or two hands, or a ladder. These symbolic motifs, which stem from Eastern Europe, express good wishes for a sweet and happy New Year, for the Almighty's forgiveness, and for the speeding of one's prayers to Heaven, as well as a plea to God for the atonement of one's sins and a favorable sealing of His decree. Above all, these hallot represent a yearning for direct communication with the Almighty.


Hand-shaped hallah for Rosh ha-Shanah in the tradition of the Toldot Avraham VeYitzhak Hasidic Court,
Handmade by Chaya Kahan, Jerusalem, 2003
Photo: Ruhi Bahared


Hand-shaped hallah for Rosh ha-Shanah and Yom Kippur
Handmade by Zishe Gerlitz, Lendner Bakery, Jerusalem, 2002

 

 


למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-