לחם! בקרב עדות ודתות בארץ - הלחם בטקסי מחזור החיים  
Bread in the Cycle of Life Scenes from the Baker's World Bread and Politics From Seed to Loaf Home Page עברית
 
  About
 
 
 
  Sabbath Bread
  Festive Hallot for the Month of Tishri
  Preparing Matzot for Passover
  Passover and Easter
  Christian Holy Breads
  Eulogia Breads
  The Mass
  Festive Breads for Ramadan
  Festive Purim Loaves
  The Distribution of Bread during Easter
  Bread at the Hasidic Rebbe's Tish
  Bread for Christian Saints Days


"And you shall set upon the table shewbread before Me always"
(Exodus 25:30)

The ritual offering known as "shewbread" (lehem ha-panim) consisted of twelve loaves arranged in two rows. In the Tent of Meeting in the wilderness, the loaves were set out on a special table outside the curtain, and replaced once a week. When the Temple stood in Jerusalem, the shewbread was baked before the eve of the Sabbath and placed on a marble table in the entrance hall. Four priests arranged this table: two of them would bring in six loaves apiece, and two would each carry a censer of frankincense. Right before them came four other priests, who moved the loaves from the previous week to a gold table in the entrance hall and offered up the old incense. Now the old shewbread could be eaten by the priests, and a tradition in the Mishnah relates that this bread miraculously stayed fresh the entire week (M. Menahot 11).

 למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-