לחם! בקרב עדות ודתות בארץ - הלחם בטקסי מחזור החיים  
The Sanctity of Bread Scenes from the Baker's World Bread and Politics From Seed to Loaf Home Page עברית
 
  About
 
 
 
 
 
 
 
 
  The Wedding Bread of Georgian Jews
  Bread for Mourning in the Caucasian Jewish Community
  Memorial Services in the
Greek Catholic Community
  Bread as Provision for the Dead
  "Thursday of the Dead"


A special Mass is reserved by the Church for each life-cycle event, and presenting the host (consecrated bread) to the faithful heightens the sanctity of the occasion. The Catholic wedding, which essentially consists of the bestowal of a blessing, is divided into two parts: the betrothal ceremony, when the couple exchange rings, join hands, and pronounce their vows; and the Nuptial Mass, at the end of which they receive the host. This concludes the spiritual preparation that the bridal pair undergo towards their marriage.למאגר התערוכות , מוזיאון ישראל | מוזיאון ישראל, ירושלים | כל הזכויות שמורות © מוזיאון ישראל, ירושלים 1995-
To The Israel Museum Exhibition Online | The Israel Museum, Jerusalem | Copyright © The Israel Museum, Jerusalem 1995-