Information Center for Israeli Art English

אברהם חבה, פסל יישראלי, נולד בבגדד, עירק בשנת 1929. למד באקדמיה בבגדד. בשנת 1954 הציג תערוכה של עבודות ריקוע בנחושת בבית הנכות הלאומי בצלאל בירושלים.