Information Center for Israeli Art English

לימודים

2006-2004 מכללת ספיר, שדרות, תעודת הנדסאי בהצטיינות, מגמת צילום ומדיה דיגיטאלית

הוראה

2008 מכללת ספיר, שדרות, מגמת צילום ומדיה דיגיטאלית