Information Center for Israeli Art English

Hili Greenfeld, Israeli

לימודים

2002 - 2003 - לימודים בקולג : City & Guilds of London Art School מכינה אינטנסיבית בתחומי אמנות ועיצוב המהווה חלק מתואר באנגליה
2006 - חילופי סטודנטים בSlade School of Fine Arts, לונדון
2003 - 2007 - B.F.A לימודי תואר ראשון באמנות באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, ירושלים
2007- 2009 - מכללת עלמא לתרבות עברית במסלול עמיתים של מלגה מלאה, תל אביב
2009 – לימודי השלמה לתואר שני בספרות, אוניברסיטת תל אביב

הוראה

2004- חונכות במרכז לעיוור האוניברסיטה העברית
2005- 2007- יועצת בחוות המחשבים של האוניברסיטה העברית (מתן עזרה למשתמשים בחווה).