Information Center for Israeli Art English

מיכאל ספירר. נולד בתל אביב ב-1975. חי ועובד בתל אביב. רוצים יותר, חריט ריטוולד האקדמיה, אמסטרדם, kerk Oude, אמסטרדם. מלגות: 2006 מענק עבודה, בצלאל, תל אביב, מענק עבודה, קרן אמריקה ישראל; 2005 Startstipendium, להעניק חיים, עובדים, קרן הולנדית בעבור - באמנות החזותית עבודה, מענק בצלאל, תל אביב, מענק עבודה בעבור הוד, משרד הקליטה, תל אביב; מועמד לפרס המלוכה ההולנדית לציור.

לימודים

1999-2003 BFA, האקמיה "חריט ריטוולד" האקדמיה, אמסטרדם.
2004-2006 MFA, האקמיה לאמנות ועיצוב "בצלאל", ירושלים

הוראה

2004 חריט ריטוולד האקדמיה, אמסטרדם
2005-2009 המכון לאמנות של ישראל