Information Center for Israeli Art English

בן הגרי

בן הגרי יליד תל אביב, 1981. זכה במלגות לימוד רבות ובמלגות אמן אורח.

לימודים

2004-08 בוגר בית ספר לאמנות המדרשה, מכללת בית ברל, כפר סבא
2012-14 אוניברסיטת קולומביה בית ספר לאמנויות, ניו יורקת MFA

הוראה

רכז לימודי וידאו ארט, בית ספר לאמנות המדרשה, מכללת בית ברל, כפר סבא

פרסים

2004 מלגת לימודים מטעם משרד החינוך, ישראל, משרד החינוך והתרבות
2005 מלגת לימודים מטעם משרד החינוך, ישראל
2006 מלגת לימודים מטעם משרד החינוך, ישראל
2007 מלגת לימודים מטעם משרד החינוך, ישראל
2008 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
2008 פרס הצטיינות ע"ש רפי לביא, המדרשה לאמנות, מכללת בית ברל.
2009 מלגת שהות, קרן דן וכרי ברונר, דיסלדורף
2011 פרס האמן הצעיר, משרד המדע התרבות והספורט