Information Center for Israeli Art English

שרה עצמון (גוטדינר)

שרה עצמון (גוטדינר), ציירת ופסלת. נולדה בהונגריה 1933. עלתה לישראל לאחר השואה, 1945.

לימודים

1982 לימודי אמנות
1987 בעקבות ביקור באתרי ילדות, התחילה לצייר ולתעד תמונות וזכרונות
תערוכה מתמדת של יצירותיה בבית העדות, ניר גלים
עבודות במקומות ציבוריים - מוזיאון יד ושם, ירושלים
המוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית, צפת
אוניברסיטת בר אילן, רמת גן

פרסים

פרס זוסמן, יד ושם, ירושלים