Information Center for Israeli Art English

דבורה טושינסקי, ציירת. נולדה בירושלים.

לימודים

פילוסופיה וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע
לימודי אמנות - המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון, עין הוד, בצלאל, ירושלים, מכךון אבני, תל אביב, מוזיאון ישראל, ירושלים
הוראה - אמנות, המכללה ע''ש קיי, באר שבע