Information Center for Israeli Art English

יהודית בר שלום, קרמיקאית.

לימודים

המדרשה למורים למלאכה בקרמיקה, מכסיקו סיטי
המדרשה לאמנות, רמת השרון
קרמיקה, מכללת שפיים
חברת קיבוץ מגל